Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Biblioteka Główna informuje o uruchomieniu nowego systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus. Jest to system rejestrujący informacje o publikacjach naukowych pracowników naszej Uczelni.

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

Prezentowana baza jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje ona opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów.  Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

 Obecnie trwają prace nad  uruchamianiem kolejnych modułów w systemie Expertus.

      Informacje dodatkowe

    Harmonogram prac

Zgłaszanie publikacji

Poprzedni system bibliograficzny

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszenie ewentualnych nieprawidłowości w opisach dokumentów w bazie i o wyrozumiałość w kontekście czasu rejestrowania publikacji.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg