Biblioteka Główna informuje o uruchomieniu nowego systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus. Jest to system rejestrujący informacje o publikacjach pracowników naszej Uczelni oraz osób afiliujących przy UE w Katowicach.

Prezentowana baza jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje ona opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów.  Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Obecnie trwają prace nad  uruchamianiem kolejnych modułów w systemie Expertus.

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

      Informacje dodatkowe

    Harmonogram prac

Zgłaszanie publikacji

Poprzedni system bibliograficzny

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszenie ewentualnych nieprawidłowości w opisach dokumentów w bazie i o wyrozumiałość w kontekście czasu rejestrowania publikacji.

Zarządzenie Rektora nr 89/2015 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Nowy wykaz czasopism naukowych na 2016 rok


Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 1 lipca 2016 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część A Wykazu czasopism punktowanych 2015

Część B Wykazu czasopism punktowanych 2015

Część C  Wykazu czasopism punktowanych 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW - wyszukiwarka

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014

Wykaz czasopism naukowych

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Bazy w których sprawdzamy wskaźniki bibliometryczne

  Journal Citation Report

  European Reference Index for the Humanities (ERIH)
  Scopus
  Web of Science