Dane z dotychczasowej bibliografii zostały zaimplementowane do nowego systemu. Z uwagi na skomplikowany proces konwersji oraz różnice w systemach rozpoczynamy sprawdzanie rekordów z lat 2013-2016 i uzupełnianie ich o ważne elementy, jak np.: ministerialną punktację czasopism, wskaźnik Impact Factor. Dodatkowo będą sprawdzane indeksy autorskie.

Jednocześnie na bieżąco rejestrujemy nowe publikacje.

Prezentowany system daje wiele możliwości wyszukiwawczych, zawężania wyników oraz tworzenia analiz.

Nasze działania, skoncentrowane na uzupełnianiu bazy po konwersji, pozwolą na uruchomienie kolejnych modułów m.in. rankingów, cytowań.