Planowane prace:

- rejestrowanie publikacji – na bieżąco,

- uruchomienie modułu zgłoszeniowego - październik/listopad 2016

- sprawdzanie i uzupełnianie rekordów z lat 2013-2016* – 18 października 2016 – styczeń 2017,

- uzupełnianie indeksu autorskiego o dodatkowe informacje – październik – grudzień 2016,

- uruchomienie dodatkowych funkcjonalności (rankingi) – luty 2017,

- indeksowanie cytowań z bazy Web of Science w module cytowań – rozpoczęcie prac marzec/kwiecień 2017 – proces bieżący,

- próba transportu danych do PBN – styczeń 2017,

- sprawdzanie i uzupełnianie rekordów sprzed 2013* r.  – rozpoczęcie prac marzec/kwiecień 2017 r. – do ukończenia zadania.

*rok wydania publikacji.

Termin rozpoczęcia lub zakończenia  poszczególnych zadań może ulec zmianie.