W związku ze zmianą dotychczasowego systemu bibliograficzno-bibliometrycznego na system Expertus, zostały wygenerowane parametry logowania do nowego formularza zgłoszeniowego, za pomocą którego pracownicy mogą samodzielnie uzupełniać swój dorobek w bazie.
W najbliższym czasie Kierownicy Katedr otrzymają e-mail z danymi do logowania. Kierownik jednostki po otrzymaniu  identyfikatora, numeru jednostki w systemie Expertus oraz hasła,  za pomocą tych 3 parametrów, będzie mógł zalogować się do systemu, wybrać właściwy formularz dla danego typu publikacji, wypełnić go oraz przesłać dane do Biblioteki.  Następnie informacje te zostaną zweryfikowane i zamieszczone w bazie głównej dostępnej dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że  publikacja nie ukaże się w bazie zaraz po wysłaniu formularza przez pracownika, tylko dopiero  po jej  autoryzacji przez pracownika Biblioteki.
Uprawnienia do zgłaszania publikacji otrzymują kierownicy katedr, którzy następnie mają możliwość nadania takich parametrów każdemu pracownikowi własnej jednostki. Czynności te może również wykonać osoba wyznaczona przez kierownika katedry.
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0327865132

              Formularz zgłoszeniowy           
 
           
(do przesyłania danych o publikacji)

  Formularz rejestracyjny
(do rejestracji osób uprawnionych
do wprowadzania danych  o publikacji -
wypełniają Kierownicy Katedr)

Dla osób, które nie będą korzystać z powyższego formularza,  pozostaje możliwość dostarczenia publikacji do Biblioteki
drogą tradycyjną. Do momentu wygenerowania dla wszystkich pracowników parametrów logowania opisanych powyżej,
w celu zgłoszenia publikacji, pozostaje  możliwość korzystania z adresów: