KVK Karlsruhe Virtual Catalog - przeszukuje katalogi centralne i narodowe większości krajów Europy, a także Kanady i USA, oraz umożliwia przeszukiwanie księgarń

Katalog Biblioteki Kongresu - przeszukuje katalogi centralne i narodowe większości krajów Europy

COPAC National, Academic, and Specialist Library Catalogue - zintegrowany katalog brytyjskich bibliotek uczelnianych

WorldCat - największy katalog biblioteczny na świecie, zawiera opisy bibliograficzne publikacji drukowanych i elektronicznych

Wykaz katalogów zagranicznych (serwis EBIB)