DYREKTOR
 dr Radosław Jeż
 tel. 32 786 5002

   SEKRETARIAT
 mgr Grażyna Boczkowska
tel. 32 786 5011
   Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 
mgr Antonina Pietrowska-Ratuszny - kierownik Oddziału
tel.  32 786 5052
Wiesława Bąk
tel.  32 786 5049
mgr Marta Bednarczyk
tel.  32 786 5049
mgr Kazimiera Cudak
tel. 32 786 5044
mgr Patrycja Dziuba
tel. 32 786 5045
Irena Niesyto
tel. 32 786 5045
mgr Anna Suchecka
tel. 32 786 5045
mgr Joanna Tync
tel. 32 786 5049
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
mgr Małgorzata Kwiatkowska - kierownik Oddziału
tel.  32 786 5162
Sekcja Wypożyczeń, Magazynów i Otwartych Kolekcji
mgr Joanna Mochalska - kierownik Sekcji
tel. 32 786 5144
Elżbieta Adamek
tel. 32 786 5165
Martyna Buchner
tel. 32 786 5165
mgr Michał Chmiel
tel. 32 786 5139
Marzena Drwal
tel. 32 786 5144
Jadwiga Leja
tel. 32 786 5165
Anna Noszczyńska
tel. 32 786 5165
mgr Ewelina Pajda
tel. 32 786 5145
mgr Justyna Patalong
tel. 32 786 5165
Małgorzata Proszczek
tel. 32 786 5144 
Iwo Raczek
tel. 32 786 5145
Iwona Słoma
tel. 32 786 5145
mgr Leszek Szydlik
tel. 32 786 5124
Sekcja Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji
dr Anna Grolik - kierownik Sekcji
tel.  32 786 5132
mgr Magdalena Niewiadomska
tel.  32 786 5165
mgr Olga Opałka
tel.  32 786 5132
mgr Ewa Sznek
tel.  32 786 5132
mgr inż. Dawid Witczak
Administrator sieci
tel. 32 786 5113
Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
mgr Gabriela Matyjaszczyk - kierownik
tel. 32 786 5053
mgr Mariola Piątek
tel. 32 786 5053
Anna Piłka
tel. 32 786 5053
Oddział Bibliotek Wydziałowych
mgr Barbara Biesmer -kierownik Oddziału
tel. 32 257 7349
Elżbieta Czerwińska
tel. 32 257 7348
Anna Kotula
tel. 32 257 7348
Teresa Kuc
tel. 32 257 7345
mgr Anna Łukowska-Stachura
tel. 32 257 7345
Grażyna Makosz
tel. 32 257 7346
Zbigniew Skrzecz
tel. 32 257 7346
Elżbieta Żwiryk
tel. 32 257 73 46
Biblioteka Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku
mgr Wiesława Paśnik tel. 32 432 9854
mgr Anna Sokołowska tel. 32 432 9854