Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Informujemy Czytelników, że w miesiącu wrześniu Biblioteka pracuje w następujących godzinach.
W dniach 01-29 od  8.00 do 20.00,  w soboty: 01, 08, 15 od 8.00 do 16.00,  w soboty: 22, 29 od 8.00 do 20.00

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg