Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym COP24
w dniach od 3 do 14 grudnia z przyczyn niezależnych oraz ze względów bezpieczeństwa Centrum będzie nieczynne.
Zapraszamy do Bibliotek Wydziałowych (budynek CNTI) - zobacz aktualności BW.*
*w dniach 11.12.18 - 12.12.18 Biblioteki Wydziałowe będą nieczynne.

Na czas zamknięcia Biblioteki proponujemy następujące udogodnienia:

1. Aby uniknąć naliczenia kar za nieterminowy zwrot prolongujemy terminy wypożyczeń – wszystkie wypożyczenia, których termin zwrotu przypada na okres od 3 do 15 grudnia, zostaną automatycznie przedłużone do dnia 17. grudnia. Nie dotyczy to wypożyczeń, których termin zwrotu minął do 30 listopada.

2. Zwiększamy obowiązujące limity wypożyczeń o pięć woluminów dla każdej grupy użytkowników.

3. Zwiększamy limity wypożyczeń weekendowych – wyjątkowo już w piątek 30 listopada każda zainteresowana osoba (z wyjątkiem czytelników kaucyjnych) będzie mogła wypożyczyć 10 woluminów książek posiadających status: „udostępnianie wolny dostęp” lub „do korzystania na miejscu”. Proszę pamiętać, że zwrot musi nastąpić do 17. grudnia do godziny 10:00.

4. Specjalnie dla Państwa obniżamy cenę usługi zdalnego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze zbiorów Biblioteki. Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający konto w CINiB-ie, a zamówienia dotyczyć mogą jedynie pozycji skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”. W czasie trwania szczytu (3 – 14 grudnia) koszt wykonania jednego skanu będzie wynosił 0,30 zł. Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie: www.ciniba.edu.pl w zakładce -> Ksero, skan, foto, wydruki.

5. Zachęcamy także do korzystania ze zbiorów elektronicznych – baz danych, czasopism i książek elektronicznych www.ciniba.edu.pl

Zapraszamy do korzystania z bibliotek wydziałowych zlokalizowanych poza ścisłym miejscem odbywania się obrad COP24, a przede wszystkim z Bibliotek Wydziałowych UE w budynku CNTI (zobacz aktualności BW).

 

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg