Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

BazEkon to bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2011 roku bazę współtworzą obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. W 2013 roku dołączyły Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo.

Opisy bibliograficzne publikacji opracowane są w języku polskim oraz w języku angielskim i zawierają:
- nazwiska autorów,
- tytuł artykułu w języku polskim i/lub angielskim,
- tytuł czasopisma, rok, vol., nr, strony,
- tytuł serii wydawniczej, rok, vol., nr, strony,
- słowa kluczowe w języku polskim i/lub angielskim,
- język publikacji,
- kraj lub region, którego dotyczy artykuł,
- abstrakt (streszczenie) w języku polskim i/lub angielskim,
- informację o dostępności w zasobach bibliotek uniwersytetów ekonomicznych (w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu),
- wykaz literatury cytowanej przez autora - w artykułach od 2004 roku,
(literatura ta opracowywana jest na podstawie bibliografii załącznikowej oraz przypisów przy zachowaniu pisowni i zasad opisu bibliograficznego stosowanych przez autora; przypisy o charakterze dyskusji naukowej skracane są do postaci alfabetycznie uporządkowanego wykazu literatury; nie uwzględnia przypisów prawnych).

Zasady korzystania:

1. Serwis umożliwia wyszukiwanie:

proste - równoznaczne z wyszukaj wszędzie przez termin; można tu wpisać dowolne słowo (lub jego fragment), a system przeszuka wszystkie pola rekordów;
zaawansowane - według indeksów:
- autor - artykuły konkretnego autora wg jego nazwiska,
- tytuł publikacji - tytuł lub fragment tytułu artykułu,
- słowa kluczowe - po wpisaniu fragmentu słowa / wyrażenia system automatycznie podpowiada słowa stosowane w bazie, które pasują do wpisanego fragmentu,
- źródło - indeks umożliwia sprawdzenie jakie artykuły ukazały się w czasopiśmie/zeszycie naukowym,
- kraj/region - należy używać szukając informacji dotyczących wybranego kraju lub regionu (także województw); domyślnie wszystkie artykuły dotyczą Polski, inne kraje są wymieniane w tym indeksie wtedy, gdy wyraźnie jest o nich mowa w publikacji; Polska pojawia się w indeksie, gdy w artykule omawianych jest kilka krajów, w tym Polska,
- firma/organizacja - umożliwia znalezienie informacji o konkretnych podmiotach (przedsiębiorstwach, spółkach, organizacjach),
- język - zawiera informację, w jakim języku artykuł został opublikowany,
- rok wydania - umożliwia sprawdzenie publikacji z konkretnego roku/okresu lub zawężenie wyników wyszukiwania,
- literatura - opcja przydatna, jeśli chce się wyszukać więcej literatury na dany temat; jeśli wybrany termin znajduje się w wykazie literatury cytowanej przez autora, to w wynikach wyszukiwania użytkownik zobaczy opis artykułu z rozwiniętym wykazem literatury, a poszukiwana fraza będzie wyróżniona,
- dostępne w - przeszukiwanie bazy można zawęzić zasobów do konkretnej biblioteki, np. Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

2. Rezultaty wyszukiwania można sortować według:
- roku,
- tytułu.
UWAGA! Wszystkie wyświetlone wyniki są automatycznie sortowane według tytułu.

3. Część artykułów dostępnych jest w bazie BazEkon w pełnym tekście. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania należy zaznaczyć opcję pełny tekst (w górnym prawym rogu strony), a następnie kliknąć na tytuł, gdzie pojawi się etykieta Pełny tekst.

4. Wyniki wyszukiwania można wysłać pocztą elektroniczną. Po prawej stronie ekranu, nad wyświetlonymi wynikami znajduje się ikona z kopertą, na którą trzeba kliknąć. Należy wybrać czy chcemy wysłać wszystkie wyniki, czy tylko te, które znajdują się na bieżącej stronie (domyślna opcja).

 

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg