Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

BazTech to baza danych, która rejestruje zawartość polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
Baza obejmuje ponad 700 tytułów polskich czasopism (zob. lista czasopism)
Znaleźć w niej można artykuły i materiały z konferencji opublikowane w czasopismach od 1998 roku.
Wybrane publikacje udostępniane są w wersji pełnotekstowej.

Opisy bibliograficzne artykułów zawierają:
- nazwiska autorów,
- tytuł artykułu w języku polskim i/lub angielskim,
- tytuł konferencji w języku polskim i/lub angielskim,
- tytuł czasopisma (z linkiem do pełnych tekstów, jeśli występują w sieci)
- rok, vol., nr, strony,
- słowa kluczowe w języku polskim i/lub angielskim,
- język publikacji,
- typ dokumentu (artykuł z czasopisma lub materiały konferencyjne),
- miejsce zatrudnienia autora, e-mail autora,
- streszczenie w języku polskim i/lub angielskim,

Konsorcjum BazTech

BazTol - Portal BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg