Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi zasad funkcjonowania biblioteki

 

Od 12 maja wznawia działalność Biblioteka Specjalistyczna UE w Katowicach. Biblioteka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Więcej informacji

Od 1 czerwca Biblioteka Specjalistyczna w Rybniku wznawia funkcjonowanie wypożyczalni. Biblioteka będzie otwarta w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:10.00-15.00, środa: 11.00-17.00. Więcej informacji

Zapisz się zdalnie i korzystaj ze źródeł w domu

Zachęcamy nadal do zdalnego korzystania z naszych źródeł elektronicznych  za pomocą serwera proxy. W spisie źródeł można znaleźć zagraniczne serwisy czasopism i książek lub polskie bazy danych, w których dostępne są pełne teksty książek (ibuk), artykułów i innych materiałów dydaktycznych (BazEkon, CEJSH, Śląska Biblioteka Cyfrowa, BazTech). Bazy te oferują dostęp do materiałów z ekonomii, finansów, zarządzania i innych dziedzin pokrewnych.

Rejestracja publikacji w bazie Expertus odbywa się na podstawie przesłanych na e-mail: pełnych tekstów, skanów ().

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.ciniba.edu.pl oraz w mediach społecznościowych. Powyższe decyzje mogą ulec zmianie. O wszystkich rozporządzeniach będziemy niezwłocznie informować.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: oraz pod numer telefonu: 32 786 51 30.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CINIBie

1. Maseczki są obowiązkowe zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy obsługujących użytkownika oraz magazynierów bibliotecznych.
2. W pomieszczeniu wypożyczalni może przebywać maksymalnie po jednej osobie na punkt obsługi.
3. Pozostałe osoby oczekują poza holem wypożyczalni przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości.
4. Dostęp do pomieszczeń jest regulowany przez ochronę budynku.
5. Stanowiska obsługi zaopatrzone są w przesłony ochronne.
6. Dla użytkowników i bibliotekarzy zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
7. W widocznym dla czytelników miejscu umieszczono instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych.
8. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, jest każdorazowo dezynfekowany.
9. Zwroty książek przyjęte od użytkowników poddane zostają trzydniowej kwarantannie i po upływie tego czasu mogą być ponownie udostępnione użytkownikom.
10. Wypożyczalnia przyjmuje jedynie płatności kartą oraz systemem BLIK. Można je także zrealizować poprzez system PayU lub przelewem na konto. Nieobsługiwane są transakcje gotówką.
11. Wejście każdego czytelnika jest rejestrowane w systemie biblioteczno-informacyjnym.
12. Na terenie czytelni mogą przebywać poza dyżurującym bibliotekarzem maksymalnie 22 osoby.
13. W kabinie może przebywać wyłącznie jedna osoba (nie musi mieć założonej maseczki). Z kabiny może korzystać jeden użytkownik dziennie. Kabiny są dezynfekowane na zakończenie każdego dnia pracy.
14. Przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja wrzutni, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
15. Nie ma możliwości skorzystania z szatni, ani z szafek depozytowych. Czasowo zniesiony jest obowiązek pozostawiania w szatni okryć wierzchnich i toreb.
16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba z takimi objawami nie zostanie wpuszczona na teren biblioteki.
17. Pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg