Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Szanowni Państwo,

4 maja otworzyliśmy dla Państwa wypożyczalnię CINiB-y, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Dodatkowo rozszerzona została usługa książkomatów w CINiB-ie. Od dziś (4 maja) są dla Państwa dostępne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Prosimy o korzystanie z wejścia głównego od strony ul. Chełkowskiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki od 4 maja. 

Od 12 maja wznawia działalność Biblioteka Specjalistyczna UE w Katowicach. Biblioteka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Więcej informacji

 

Zapisz się zdalnie i korzystaj ze źródeł w domu

Zachęcamy nadal do zdalnego korzystania z naszych źródeł elektronicznych  za pomocą serwera proxy. W spisie źródeł można znaleźć zagraniczne serwisy czasopism i książek lub polskie bazy danych, w których dostępne są pełne teksty książek (ibuk), artykułów i innych materiałów dydaktycznych (BazEkon, CEJSH, Śląska Biblioteka Cyfrowa, BazTech). Bazy te oferują dostęp do materiałów z ekonomii, finansów, zarządzania i innych dziedzin pokrewnych.

Biblioteka Specjalistyczna UE z siedzibą w Katowicach i Rybniku zostaje zamknięta od dnia 12.03.2020 do odwołania (zobacz informacja).

Rejestracja publikacji w bazie Expertus odbywa się na podstawie przesłanych na e-mail: pełnych tekstów, skanów ().

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.ciniba.edu.pl oraz w mediach społecznościowych. Powyższe decyzje mogą ulec zmianie. O wszystkich rozporządzeniach będziemy niezwłocznie informować.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: oraz pod numer telefonu: 32 786 51 30.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CINIBie

1. Maseczki są obowiązkowe zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy obsługujących użytkownika oraz magazynierów bibliotecznych.
2. W pomieszczeniu wypożyczalni może przebywać maksymalnie po jednej osobie na punkt obsługi.
3. Pozostałe osoby oczekują poza holem wypożyczalni przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości.
4. Dostęp do pomieszczeń jest regulowany przez ochronę budynku.
5. Na terenie biblioteki nie ma możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych.
6. Stanowiska obsługi zaopatrzone są w przesłony ochronne.
7. Bibliotekarze obsługujący użytkownika są dodatkowo wyposażeni w przyłbice ochronne.
8. Dla użytkowników i bibliotekarzy zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
9. Podczas obsługi użytkownika i w kontakcie z książkami należy stosować rękawiczki ochronne.
10. W widocznym dla czytelników miejscu umieszczono instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych.
11. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, jest każdorazowo dezynfekowany.
12. Stanowiska są zaopatrzone w odpowiednie środki.
13. Zwroty książek przyjęte od użytkowników poddane zostają dziesięciodniowej kwarantannie i po upływie tego czasu mogą być ponownie udostępnione użytkownikom.
14. Wypożyczalnia przyjmuje jedynie płatności kartą. Można je także zrealizować poprzez system PayU lub przelewem na konto. Nieobsługiwane są transakcje gotówką.
15. Przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja wrzutni, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
16. Pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg