Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną w Oddziale Informacji Naukowej. Rejestruje ona opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez naszych pracowników od 1994 roku  w czasie ich zatrudnienia na Uczelni. Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej. Bazę można przeszukiwać za pomocą  następujących kryteriów: według słów z tytułu publikacji, słów kluczowych, nazwiska pracownika, według roku publikacji, oznaczenia odpowiedzialności i in.

zob. też  Polska Bibliografia Naukowa

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg