Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w polskiej bazie BazEkon. Autorami programu są informatycy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program oblicza (dla czasopism i autorów):
- indeks Hirscha,
- liczbę cytowań.

Wskaźniki obliczane przez program podawane są z autocytowaniami i bez autocytowań, przy czym są to zawsze autocytowania autora.

Serwis działa wyłącznie na przypisach opracowanych tj. zweryfikowanych przez bibliotekarzy współtworzących bazę BazEkon.

W główce programu podawana jest codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku można sprawdzić liczbę wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg