Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczestnikiem kilku licencji krajowych i konsorcyjnych, które oprócz dostępu do publikacji naukowych, oferują autorom możliwość publikowania otwartego bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mogą skorzystać z następujących programów w ramach licencji krajowej: Elsevier 2019-2021, Springer 2019-2021, Emerald, CUP, OUP

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg