Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Miło nam poinformować, że po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez departament merytoryczny MKiDN i Bibliotekę Narodową, decyzją prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego włączono Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

"Ogólnokrajowa sieć biblioteczna zgodnie z art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku została utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:

- gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów
- sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych
- działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
- wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
Źródło: Biblioteka Narodowa

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg