Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

JSTOR to elektroniczne archiwum czasopism naukowych, umożliwiające  dostęp do ok. 400 tytułów czasopism naukowych z wielu dyscyplin akademickich. Baza obejmuje ciągi historyczne czasopism sięgające nawet do pierwszych numerów (XVII - XVIII w.)  ale bez bieżących numerów. Tzw. moving wall oznacza odstęp czasu między najnowszym opublikowanym zeszytem, a ostatnim dostępnym w JSTOR i wynosi od 3 do 5 lat. Cały zasób  pogrupowany jest w kilka kolekcji tematycznych.

Biblioteka Główna posiada dostęp do kolekcji Mathematics i Statistics.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg