Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Clarivate Analytics (wcześniej za zarządzanie platformą odpowiadała firma Thomson Reuters), obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Web of Science Core Collection składa się z następujących części: Citation Indexes oraz Chemical Indexes i umożliwia przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych. Generuje poziom wskaźników bibliometrycznych: Impact Factor, Index Hirscha oraz liczbę cytowań (analiza cytowań). 

Abstraktowe bazy danych obejmują: Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI - Korean Journal Databese, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record. Z kolei na bazę Web of Science Core Collection składają się nastepujące zasoby: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, Book Citation Index– Science, Book Citation Index– Social Sciences & Humanities, Emerging Sources Citation Index, Current Chemical Reactions, Index Chemicus.

 W skład pakietu Web of Science wchodzą:

Web of Science Core Collection składa się z następujących części: Citation Indexes oraz Chemical Indexes i umożliwia przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych. Generuje poziom wskaźników bibliometrycznych: Impact Factor, Index Hirscha oraz liczbę cytowań (analiza cytowań).

 Wśród najważniejszych narzędzi platformy wymienić ponadto należy:

EndNote - narzędzie do sporządzania bibliografii załącznikowej. Aplikacja jest zintegrowana z Web of Science i z serwisem społecznościowym dla naukowców Researcher ID 
Essential Science Indicators - dokonuje podziału czasopism znajdujących się w bazie Web of Science na szerokie kategorie, a także wskazuje najczęściej i najszybciej cytowane publikacje w czasopismach w różnych kategoriach 
InCites - narzędzie do analizy badawczej (aby z niego skorzystać należy założyć konto)
Journal Citation Reports 

Clarivate Analytics odpowiada także za wprowadzenie identyfikartora autorów prac naukowych - Researcher ID (w zakładce My Tools).

Zobacz materiały szkoleniowe

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg