Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteki Wydziałowe
Biblioteki Wydziałowe

Serwis ScienceDirect oferuje dostęp do 1851 tytułów czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy, w tym m.in. fizyki, chemii, matematyki, informatyki, biologii, ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz medycyny, publikowanych przez wydawnictwo Elsevier, oraz 4 tytuły z grupy Lancet. Archiwum jest na bieżąco aktualizowane i zawiera artykuły od 1995 roku. W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet zawierający 1720  książek (głównie monografii) z roku 2013 i 2014 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Baza posadowiona jest tez na platformie  Infona

Serwis pozwala na dostęp do:
- spisów treści poszczególnych numerów,
- abstraktów wszystkich artykułów,
- pełnych wersji artykułów (w formacie PDF), opublikowanych w latach: 1995 - 2014.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg