Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Journal Citation Reports (JCR) to interdyscyplinarna baza tworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information ISI) - obecnie będącego częścią Thomson Reuters (Philadelphia, USA), stanowiąca podstawowe i  wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism.

Składa się z dwóch modułów:

- Journal Citation Reports (JCR) Science Edition (uwzględnia czasopisma z nauk ścisłych)

- Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition (uwzględnia czasopisma z nauk społecznych)

JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie wskaźniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR. Ciekawą funkcją oferowaną przez bazę jest również Impact Factor Trend, umożliwiający porównanie wartości tego wskaźnika na przestrzeni pięciu ostatnich lat.

 

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg