Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Bank Danych Lokalnych - największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej kraju.  Opisuje województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony, stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.Gromadzi, systematycznie uzupełnia i aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. Serwis zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

 

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg