Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Nauka Polska to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci internetowej.

W bazie można znaleźć informacje o:

  • Instytucjach – instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe (państwowe i prywatne uczelnie, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki, muzea); organy administracji centralnej oraz instytucje i organizacje pozarządowe odpowiadające za kształt polityki naukowej państwa; towarzystwa; stowarzyszenia naukowe i fundacje działające na rzecz nauki.
  • Ludziach nauki – Polacy (posiadający co najmniej stopień doktora); uczeni polscy za granicą; obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych.
  • Pracach naukowo-badawczych (system SYNABA) – prace naukowe i badawczo-rozwojowe; prace doktorskie i habilitacyjne.
  • Konferencjach naukowych, targach i wystawach – imprezy organizowane przez polskie instytucje związane z nauką.
  • Projektach archiwalnych – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe
ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg