Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Sekcja Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji Biblioteki Głównej służy pomocą  w sprawdzaniu wskaźników bibliomertyczych  takich jak: liczba cytowań, impact factor, indeks Hirscha na podstawie dostępnych źródeł. 
W celu uzyskania powyższych danych należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 32 7865132 lub skierować zapytanie na adres email

Zobacz CYTOWANIA

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg