Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Zapraszamy do korzystania z serwisu Oxford Journals, który zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press.
W ramach serwisu można:
- zapoznać się ze spisami treści i streszczeniami artykułów z wszystkich czasopism Oxford Univeristy Press (ponad 200 tytułów),
- przeglądać pełne teksty artykułów z 32 tytułów czasopism z zakresu ekonomii i finansów, opublikowanych w latach: 1996-2015 (wykaz tytułów)

Z bazy można korzystać w sieci uczelnianej lub w domu, za pomocą zdalnego dostępu.

 

 

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg