Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Biblioteka Specjalistyczna
Biblioteka Specjalistyczna

Międzynarodowy Fundusz Walutowy  publikuje dane dotyczące  wzrostu PKB, inflacji, bezrobocia, sald płatności, eksportu, importu, długu zewnętrznego, przepływów kapitałowych, cen towarów itp. Baza zawiera raporty światowej prognozy gospodarczej, wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.

ICM.jpgKDBSP.pngMNISW2.jpgalebank.jpgbazekon.jpgceon.jpgciniba.pngibuk.jpgnukat.jpgsbc.jpg