Biblioteka Główna UE gromadzi czasopisma tradycyjne i elektroniczne. Informacja o czasopismach tradycyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną UE, znajduje się w katalogu INTEGRO. Sprawdzamy tam  zasób i lokalizację danego tytułu. Do czasopism elektronicznych odsyła natomiast serwis AtoZ. Są tam ujęte wszystkie czasopisma elektroniczne dostępne w sieci UE oraz UŚ. Prosimy zwrócić uwagę na ten fakt, gdyż nie wszystkie tytuły znajdują w obydwu Uczelniach jednocześnie.