Szanowni Państwo, informujemy, że istniej duże prawdopodobieństwo, że z dniem 1 marca zostanie zamknięty dostęp do bazy ScienceDirect.  Czasopisma i książki Wydawnictwa Elsevier dostępne były do tej pory w ramach licencji krajowej finansowanej przez MNiSW. ICM, które działa w imieniu Ministerstwa i negocjuje warunki dostępu dla wszystkich instytucji w Polsce, nie podpisało do tej pory porozumienia na dalszą subskrypcje zasobów. Powody takiej decyzji zamieszcza w komunikacie dostępnym na stronie.  Sugerujemy, aby jak najbardziej efektywnie  wykorzystać dostęp do tych materiałów, zanim Wydawca definitywnie zakończy współpracę z ICM.