System bibliograficzno-bibliometryczny Expertus jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje publikacje pracowników naszej Uczelni oraz osób afiliujących przy UE w Katowicach. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Wcześniejsze publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Moduł statystyczny (Bibliometria) generuje zestawienia na podstawie danych o publikacjach wprowadzonych do systemu. System EXPERTUS jest jedynym źródłem z którego następuje eksport danych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

 

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

W celu sprawdzenia slotów wybierz w indeksie opcję : Ewaluacja - nazwisko, orcid (raport slotów) 
Przy dorobku każdego autora, w menu górnym po prawej stronie, widoczna jest zakładka Sloty

Pod koniec 2020 roku został wdrożony w systemie Expertus moduł ewaluacja. Dostępne  są już zatem dyscypliny, punktacja całkowita, punktacja przeliczeniowa i wartość punktowa dla autora. Prosimy o monitorowanie na bieżąco swojego dorobku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. 032 786 5132

 

Zgłaszanie publikacji

       Analiza  bibliometryczna       

    Cytowania             

Punkty wpisujemy zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz w oparciu o zapisy w aktach prawnych (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 03 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej)

 

 

Komunikat MNiE z dnia 21 grudnia 2021 roku - o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).   ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKAT  ZMIANA KOMUNIKATU
 
 

Zarządzenie Rektora nr 139/2019 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Wykaz czteroletni - część B - plik PDF

Wykaz czteroletni - część C - plik PDF

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok

- lista 2016 część A

- lista 2016 część B

- lista 2016 część C


Bazy w których sprawdzamy wskaźniki bibliometryczne

Journal Citation Report

Scopus
Web of Science