System bibliograficzno-bibliometryczny Expertus jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje publikacje pracowników naszej Uczelni oraz osób afiliujących przy UE w Katowicach. Umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów, zawężania wyników oraz tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne  materiałów opublikowanych od 1994 roku. Wcześniejsze publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Moduł statystyczny (Bibliometria) generuje zestawienia na podstawie danych o publikacjach wprowadzonych do systemu. System EXPERTUS jest jedynym źródłem z którego następuje eksport danych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

WEJŚCIE DO SYSTEMU EXPERTUS

Zgłaszanie publikacji

       Analiza  bibliometryczna       

    Cytowania             

W latach 2017-2018 przy artykułach z czasopism naukowych stosujemy punktację z ostatniej - rocznej listy ministerialnej obowiązującej w grudniu 2016 r. Dane zostaną skorygowane po opublikowaniu nowych list. 

Ewaluacja jakości działalności naukowej - publikacja MNiSW opublikowana 9 sierpnia 2018 r.

 

Zarządzenie Rektora nr 89/2015 - w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Wykaz czteroletni - część B - plik PDF

Wykaz czteroletni - część C - plik PDF

 

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok


Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dnia 1 lipca 2016 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część A Wykazu czasopism punktowanych 2015

Część B Wykazu czasopism punktowanych 2015

Część C  Wykazu czasopism punktowanych 2015

Lista czasopism punktowanych MNiSW - wyszukiwarka

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014

Wykaz czasopism naukowych

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Bazy w których sprawdzamy wskaźniki bibliometryczne

  Journal Citation Report

  Scopus
  Web of Science