Planowane i wykonywane prace:

- rejestrowanie publikacji – na bieżąco,

- uzupełnianie indeksu autorskiego o dodatkowe informacje - na bieżąco,

- indeksowanie cytowań z bazy Web of Science w module cytowań – rozpoczęcie prac maj 2017 – proces bieżący.

Termin rozpoczęcia lub zakończenia  poszczególnych zadań może ulec zmianie.

 

Zakończone prace:

- sprawdzanie i uzupełnianie 6300 rekordów z lat 2013-2016

- uruchomienie modułu zgłoszeniowego

- próbny transport rekordów do PBN

- uruchomienie dodatkowych funkcjonalności systemu (analiza, rankingi)

- sprawdzanie, modyfikowanie i uzupełnienie rekordów z lat 2009-2012 ( pozostałe opisy nie zostaną zweryfikowane, czyli zostaną w wersji przejętej z poprzedniego systemu bibliograficznego.  Jeśli autor zgłosi uwagę o poprawienie rekordu, taki rekord zostanie ponownie autoryzowany).