WEJŚCIE DO MODUŁU CYTOWAŃ

Baza tworzona jest przez Sekcję ds. Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zamieszczane są w niej cytowania publikacji pracowników UE wyłącznie w oparciu o platformę Web of Science (Web of Science Core Collection), która indeksuje  kilkanaście tysięcy czasopism, monografie oraz materiały konferencyjne. Do opracowania cytowań wykorzystano opcję Wyszukiwanie cytowanych źródeł (Cited Reference Search).

Moduł cytowań uruchomiono w październiku 2017 r. Rozpoczęto prace nad cytowaniami z 2016 r. 
Cytowania pracowników będą sprawdzane na bieżąco z uwzględnieniem danego roku cytowań. Oznacza to zatem, że cytowania za 2016 r. są opracowywane od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. (aktualizacje cytowań będą również dokonywane po zakończeniu tego terminu). Prace nad cytowaniami za rok 2017 zostaną rozpoczęte w lipcu 2018 r.

W ramach możliwości podjęte zostaną również prace nad cytowaniami sprzed 2016 roku.

Cytowanie jest powiązane z rekordem w bazie Bibliografii dorobku pracowników UE. Jeśli w WoS wystąpi cytowanie pracy, której nie ma w bazie Bibliografia, nie będzie można połączyć tego cytowania. Dlatego też, prosimy pracowników o cierpliwość oraz o sprawdzenie swojego dorobku i cytowań, a następnie nadesłanie ewentualnych braków do uzupełnienia. Pracownicy Sekcji będą również monitować o nadsyłanie publikacji niezindeksowanych w bazie przypadające na czas zatrudnienia w Uczelni, aby móc połączyć prace z cytowaniem.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy lub