Pracownicy logując się do formularza zgłoszeniowego mogą samodzielnie uzupełniać swój dorobek w bazie. Po zalogowaniu należy wybrać właściwy formularz dla danego typu publikacji, wypełnić go oraz przesłać dane do Biblioteki (patrz punkt 5 i 6 w instrukcji).  Następnie informacje te zostaną zweryfikowane i zamieszczone w bazie głównej dostępnej dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że  publikacja nie ukaże się w bazie zaraz po wysłaniu formularza przez pracownika, tylko dopiero  po jej  autoryzacji przez pracownika Biblioteki. Uprawnienia do zgłaszania publikacji otrzymują kierownicy katedr, którzy następnie mają możliwość nadania takich parametrów każdemu pracownikowi własnej jednostki. Czynności te może również wykonać osoba wyznaczona przez kierownika katedry. Wymagane parametry logowania to:  identyfikator, numer jednostki w systemie Expertus oraz hasło, które są automatycznie wygenerowane przez system. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0327865132.

            Formularz zgłoszeniowy
 
        
(do przesyłania danych o publikacji)

Niezbędne informacje o publikacji

  Formularz rejestracyjny
(do rejestracji osób uprawnionych
do wprowadzania danych  o publikacji -
wypełniają Kierownicy Katedr)

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są rejestrowane bezpośrednio po wpłynięciu
do Biblioteki.

Dla osób, które nie będą korzystać z powyższego formularza,  pozostaje możliwość dostarczenia publikacji do Biblioteki
drogą tradycyjną. Istnieje możliwość zgłoszenia publikacji wysyłając e-mail na poniższy adres, uwzględniając wszystkie
niezbędne informacje o publikacji wraz z załączeniem pełnego tekstu.