W celu zapisania się do Biblioteki Głównej  oraz do Bibliotek Wydziałowych* Uniwersytetu Ekonomicznego należy wypełnić i wysłać FORMULARZ, a następnie zgłosić się do Wypożyczalni CINiBA w celu aktywowania legitymacji studenckiej, która od tego momentu będzie też kartą biblioteczną. Osoby niebędące pracownikiem, studentem lub doktorantem UE, mogą zapisać się do Biblioteki wpłacając kaucję.

Więcej informacji o warunkach zapisu i wypożyczeniach znajduje się na stronie CINIBA.

* Warunkiem wypożyczania w Bibliotekach Wydziałowych UE jest zapisanie się do Biblioteki Głównej w CINIBA.