Początki Biblioteki wiążą się z działalnością powstałego w Katowicach w 1937 roku prywatnego Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. W pierwszych latach funkcjonowania nie posiadało ono własnej placówki bibliotecznej. Studiujący więc korzystali z dobrze zaopatrzonej w literaturę ekonomiczno-społeczną Biblioteki Sejmu Śląskiego (obecnie Biblioteka Śląska) oraz Biblioteki Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
Brak warunków lokalowych i środków na zatrudnienie stałego pracownika bibliotecznego sprawił, iż w połowie 1938 roku Studium nie było w stanie przejąć nawet w formie daru księgozbioru Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Nastąpiło to dopiero w roku 1939. Wówczas też zdołano skompletować skromny księgozbiór własny do celów wyłącznie dydaktycznych.

 

W okresie okupacji zbiory te, jak również cała dokumentacja Biblioteki zostały rozproszone. Nie zachowały się żadne dane dotyczące wielkości pierwszego księgozbioru oraz jego wykorzystania. W chwili reaktywowania Uczelni w 1945 roku zbiory biblioteczne zaczęto gromadzić od podstaw. Pierwsze książki pochodziły z Książnicy Zbiorów Zabezpieczonych w Katowicach i Poznaniu, a także z zakupu antykwarycznego.
W roku 1948 Uczelnię upaństwowiono i przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej, a w dwa lata później (1950) - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów - na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Biblioteka przyjęła wówczas nazwę Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach.

Do roku 1967 mieściła się ona w zabytkowym budynku dawnego ratusza w Katowicach Bogucicach przy ul. 1 Maja 50, będącego siedzibą władz Uczelni, zaś w 1968 roku została przeniesiona do budynku dydaktycznego przy ul. Bogucickiej 3.

W roku 1974, po przemianowaniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną, nazwę odpowiednio zmieniła również Biblioteka. Od 1972 roku patronem Uczelni jest Karol Adamiecki, współtwórca nauki organizacji i zarządzania. Z upływem lat rozszerzały się jej zadania w zakresie dydaktyki i prowadzonych prac naukowo-badawczych, a w ślad za tym rysowała się konieczność dostosowania jej działalności do nowych potrzeb. Z komórki jednooddziałowej z 3-osobowym zespołem pracowniczym w 1945 roku przekształciła się w jednostkę organizacyjną liczącą pięć oddziałów z 50-osobowym zespołem. Zwiększyła się też jej powierzchnia użytkowa (ze 126 do 1253 metrów kwadratowych).

Od 1 października 2010  r. nastąpiła zmiana nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Od roku akademickiego 2012/2013 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczęła działalność (wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11 a w Katowicach.