Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego CINiBA w Katowicach to nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, wspierające aktywność studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Instytucja przyjazna społeczności akademickiej oraz zewnętrznym użytkownikom, oferująca szeroki zakres usług informacyjnych.
Misją Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego, życia naukowego, kulturalnego i społecznego, a także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb naukowych społeczności akademickiej. Biblioteka zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc w zakresie nawigacji po jej zasobach, stymuluje potrzebę samokształcenia użytkowników oraz dba o pozytywny wizerunek Uczelni w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Misję realizujemy poprzez:
-pozyskiwanie nowych źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej
-wprowadzanie nowoczesnych technologii informacyjnych
-kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki,
-doskonalenie zawodowe bibliotekarzy i pracowników informacji.