Zgodnie z par. 35 i 36  Statutu Uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym działa rada biblioteczna, którą powołuje Rektor jako organ opiniodawczy.

Skład Rady Bibliotecznej w roku akademickim 2018/2019

prof. dr hab. Jacek Szołtysek - przewodniczący - Wydział Zarządzania
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek - Wydział Finansów i Ubezpieczeń

dr hab. Jan Czempas, prof. UE- Wydział Finansów i Ubezpieczeń


dr hab. Małgorzata Czornik - Wydział Ekonomii
dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE - Wydział Ekonomii
dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE - Wydział Zarządzania
dr Edyta Abramek - Wydział Informatyki i Komunikacji
dr Radosław Jeż - Dyrektor Biblioteki Głównej
dr Blandyna Puszer - Wydział Finansów i Ubezpieczeń
dr Jolanta Wartini-Twardowska - Wydział Finansów i Ubezpieczeń
dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak - Wydział Informatyki i Komunikacji
Gabriela Matyjaszczyk - Biblioteka Główna
Wojciech Kaczmarczyk - doktorant
Bogdan Matyja - Samorząd Studenck