Zasady funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego ujęte są w:

- Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 - Regulaminie udostępniania zbiorów w CINIBA   (in English

Ponadto wszystkie najważniejsze informacje dotyczące procedury zapisu do wypożyczalni, księgozbioru, wypożyczeń międzybibliotecznych, opłat itp. znajdują się na stronie CINiBA w zakładce zapisy i wypożyczenia.

Dodatkowo prosimy zapoznać się z innymi uregulowaniami jak np.:
cennik usług,
kopiowanie materiałów (Regulamin elektronicznego zamawiania skanów)
korzystanie z szatni
korzystanie z kabin pracy indywidualnej,

limity wypożyczeń,
przepisy porządkowe,
rejestracja dorobku naukowego pracowników UE (Zarządzeniem Rektora nr 139/2019),
wypożyczenia międzybiblioteczne (Zarządzenie Rektora nr 65/15),
Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Zarządzenie Rektora nr 143/17),