Katalog elektroniczny Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego jest podstawowym źródłem informacji o zasobach tradycyjnych obydwu Uczelni. Zawiera opisy książek, czasopism, filmów i innych dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W przypadku książek w wolnym dostępie katalog elektroniczny podaje tylko lokalizację egzemplarza, opcja zamawiania nie jest aktywna. Takie książki samodzielnie wyszukujemy bezpośrednio na półkach.

Katalog obejmuje również zbiory Bibliotek Wydziałowych UE i UŚ oprócz Biblioteki Teologicznej oraz Biblioteki Brytyjskiej.

 

Zaproponowane katalogi polskie i katalogi zagraniczne służą do poszukiwania materiałów z bibliotek w kraju i za granicą, jeśli nie ma ich w macierzystej bibliotece.