Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a,
40-007 Katowice


Biblioteka Specjalistyczna

Siedziba w Katowicach
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul. Bogucicka 5
40-278 Katowice

Siedziba w Rybniku
ul. Rudzka 13 C
44-200 Rybnik