Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

zastępca Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
dr Radosław Jeż
tel. (32)786 50 02sekretariat
mgr Izabela Fazan-Krzywoszyja
tel. (32)786 50 11