Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

zastępca Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
dr Radosław Jeż
tel. (32)786 50 02



sekretariat
mgr Grażyna Boczkowska
tel. (32)786 50 11