DYREKTOR
 dr Radosław Jeż
 tel. 32 786 5002

   SEKRETARIAT
 mgr Izabela Fazan-Krzywoszyja
tel. 32 786 5011
   Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 
mgr Antonina Pietrowska-Ratuszny
kierownik Oddziału

tel.  32 786 5052
lic. Wiesława Bąk
tel.  32 786 5049
mgr Kazimiera Cudak
tel. 32 786 5044
mgr Patrycja Dziuba
tel. 32 786 5045
mgr Anna Siemionka
tel. 32 786 5045
mgr Joanna Tync
tel. 32 786 5049
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
mgr Małgorzata Kwiatkowska
kierownik Oddziału

tel.  32 786 5162
Sekcja Wypożyczeń, Magazynów i Otwartych Kolekcji
mgr Ewa Sznek - kierownik Sekcji
tel. 32 786 5144
Elżbieta Adamek
tel. 32 786 5165
lic. Martyna Buchner
tel. 32 786 5135
mgr Michał Chmiel
tel. 32786 5139
Marzena Drwal
tel. 32 786 5144

Paweł Dudek
tel. 32786 5145

Magdalena Myśliwska
tel.32 786 5145
 
mgr Elżbieta Pachołek
tel.32 786 5124
mgr Ewelina Pajda
tel. 32 786 5145

mgr Justyna Patalong
tel. 32 786 5136
lic. Kamila Salik-Sitko
tel. 32 786 5165
mgr Iwona Siedlecka
tel. 32 786 5053
mgr Leszek Szydlik
tel. 32 786 5124
Sekcja Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji
dr Anna Grolik - kierownik Sekcji
tel.  32 786 5132
mgr Olga Markulis
tel.  32 786 5132
 
mgr Judyta Motak
tel. 32 786 5135
mgr Magdalena Niewiadomska
tel.  32 786 5165
mgr inż. Dawid Witczak (administrator sieci)
tel. 32 786 5113
Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
mgr Katarzyna Janczulewicz - kierownik Sekcji
tel.32 786 5063
Iwona Marynowska tel. 32 786 5053

mgr Mariola Piątek
tel. 32 786 5053
Biblioteka Specjalistyczna
mgr Anna Łukowska-Stachura
- kierownik Biblioteki Specjalistycznej
tel. 32 257 7349
mgr Danuta Daszczyk
tel. 32 432 9854
lic. Aleksandra Flasza
tel. 32 257 7346
lic. Paula Kosińska
tel. 32 257 7345
mgr Aneta Radomska
tel. 32 257 7348
mgr Anna Sokołowska
tel. 32 432 9854
lic. Natalia Żelezik 
tel.32 257 7346
Elżbieta Żwiryk
tel. 32 257 7348
Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mgr Sylwia Szulik tel. 32 786 5062