DYREKTOR
 dr Radosław Jeż
 tel. 32 786 5002

   SEKRETARIAT
 mgr Grażyna Boczkowska
tel. 32 786 5011
   Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 
mgr Antonina Pietrowska-Ratuszny
kierownik Oddziału

tel.  32 786 5052
lic. Wiesława Bąk
tel.  32 786 5049
mgr Kazimiera Cudak
tel. 32 786 5044
mgr Patrycja Dziuba
tel. 32 786 5045
mgr Anna Siemionka
tel. 32 786 5045
mgr Joanna Tync
tel. 32 786 5049
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
mgr Małgorzata Kwiatkowska
kierownik Oddziału

tel.  32 786 5162
Sekcja Wypożyczeń, Magazynów i Otwartych Kolekcji
mgr Joanna Mochalska - kierownik Sekcji
tel. 32 786 5144
Elżbieta Adamek
tel. 32 786 5165
lic. Martyna Buchner
tel. 32 786 5135
Marzena Drwal
tel. 32 786 5144
Paweł Dudek
tel. 32786 5145
Jadwiga Leja
tel. 32 786 5165
mgr Elżbieta Pachołek
tel.32 786 5124
mgr Ewelina Pajda
tel. 32 786 5145
mgr Justyna Patalong
tel. 32 786 5136
Iwona Marynowska
tel. 32 786 5145
Magdalena Myśliwska
tel.32 786 5145
mgr Leszek Szydlik
tel. 32 786 5124
Sekcja Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji
dr Anna Grolik - kierownik Sekcji
tel.  32 786 5132
mgr Judyta Motak
tel. 32 786 5135
mgr Magdalena Niewiadomska
tel.  32 786 5165
mgr Olga Opałka
tel.  32 786 5132
mgr Ewa Sznek
tel.  32 786 5132
mgr inż. Dawid Witczak (administrator sieci)
tel. 32 786 5113
Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów
mgr Katarzyna Janczulewicz - kierownik Sekcji
tel.32 786 5063
mgr Mariola Piątek
tel. 32 786 5053
Anna Piłka
tel. 32 786 5053
mgr Michał Chmiel
tel. 32 786 5139
Biblioteka Specjalistyczna
mgr Anna Łukowska-Stachura
- kierownik Biblioteki Specjalistycznej
tel. 32 257 7349
mgr Barbara Bryl
tel. 32 257 7346
Elżbieta Czerwińska
tel. 32 257 7348
mgr Danuta Daszczyk
tel. 32 432 9854
mgr Agata Hoheisel
tel. 32 257 7346
lic. Paula Puszczewicz
tel. 32 257 7345
mgr Anna Sokołowska
tel. 32 432 9854
Elżbieta Żwiryk
tel. 32 257 7348
Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mgr Sylwia Szulik tel. 32 786 5062