Sekretariat tel. 032 786 50 11


 Informatorium tel. 032 786 51 30,  786 51 40


 Wypożyczalnia tel. 032 786 51 00, 786 51 21, 78651 22


 Wypożyczalnia międzybiblioteczna tel. 032 786 51 23


 Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowywania Zbiorów tel. 032 786  50 44


 Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej  tel. 032 786 51 62


 Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów tel.032 786 50 53


 Biblioteki Wydziałowe tel. 032 257 73 45


Biblioteka Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku tel. 032 432 98 54


Jeżeli chcieliby Państwo zadać pytanie związane z usługami Biblioteki Głównej UE oraz CINiBA, prosimy o kontakt pod adresem e-mail lub dzwoniąc pod numer tel. 32 786 5132, 5130.