Biblioteka Głowna przypomina o możliwości korzystania z baz danych, subskrybowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny, poza Uczelnią.   W tym celu należy uruchomić usługę zdalnego dostępu, aby za pośrednictwem serwera proxy łączyć się z siecią UE i korzystać z baz danych np. w domu. Z usługi tej mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.