Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach umożliwia korzystanie z elektronicznych baz danych, zawierających dane bibliograficzne, faktograficzne, abstrakty oraz pełne teksty: książek, artykułów z czasopism, aktów prawnych, raportów itp. Większość z nich udostępniana jest w trybie online w sieci uczelnianej UE. W wykazie baz danych znajdują się :

  • bazy licencyjne, do których dostęp ograniczony jest do numerów IP sieci uczelnianej UE
  • bazy licencyjne, do których dostęp ograniczony jest do numerów IP sieci uczelnianej UE oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
  • bazy tworzone lub współtworzone  przez Bibliotekę Główną UEK oraz inne biblioteki i instytucje, udostępniane w Internecie bez ograniczeń
  • bazy tworzone przez inne instytucje publiczne udostępniane w Internecie bez ograniczeń

Biblioteka Główna umożliwia również dostęp do licencyjnych baz danych poza siecią uczelniana poprzez serwer Proxy. Dostęp ograniczony jest dla autoryzowanych użytkowników Biblioteki (studenci, doktoranci, pracownicy UE). Instrukcja łączenia się z bazami spoza sieci umieszczona jest w zakładce zamieszczona zdalny dostęp