Platforma UNCTADstat umożliwia dostęp do danych statystycznych prawie wszystkich gospodarek świata, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek krajów rozwijających się i przechodzących transformację. Można w łatwy sposób otrzymać zagregowane dane prezentujące profil danego państwa lub wybrać poszczególne wskaźniki makroekonomiczne i dokonać analizy danych.

Większość szeregów czasowych obejmuje długie okresy (niektóre sięgają nawet 1948 roku). W przypadku braku danych lub przerwy w serii, baza prezentuje dane szacunkowe.

Przeglądarka nawigacyjna umożliwia prezentacje tabelaryczne lub graficzne, łatwy wybór i reorganizację danych, spersonalizowane funkcje i kilka prostych opcji ekstrakcji.

TheGlobalEconomy.com prezentuje dane ekonomiczne na temat wielu krajów. Udostępniane są aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników. Serie danych są stale aktualizowane na podstawie dat wydania w poszczególnych krajach. Baza przedstawia również wskaźniki ekonomiczne z wielu oficjalnych źródeł, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowe Forum Ekonomiczne.

INFONA - portal komunikacji naukowej prezentujący m.in. archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie).

Zobacz

RePEc (Research Papers in Economics) to wspólny wysiłek setek wolontariuszy ze 102 krajów, mający na celu usprawnienie rozpowszechniania badań z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych. Sercem projektu jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca artykuły robocze, artykuły z czasopism, książki, rozdziały książek i komponenty oprogramowania, wszystkie utrzymywane przez wolontariuszy. Zebrane dane są następnie wykorzystywane w różnych usługach, które udostępniają zebrane metadane użytkownikom lub je ulepszają.

Baza Oxford Journals zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press.
W ramach serwisu można zapoznać się z:
-spisami treści i streszczeniami artykułów z wszystkich czasopism Oxford Univeristy Press (ponad 200 tytułów),
-pełnymi tekstami artykułów z 32 czasopism z zakresu ekonomii i finansów, opublikowanych od 1995 roku na bieżąco.