TheGlobalEconomy.com prezentuje dane ekonomiczne na temat wielu krajów. Udostępniane są aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników. Serie danych są stale aktualizowane na podstawie dat wydania w poszczególnych krajach. Baza przedstawia również wskaźniki ekonomiczne z wielu oficjalnych źródeł, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowe Forum Ekonomiczne.