Platforma UNCTADstat umożliwia dostęp do danych statystycznych prawie wszystkich gospodarek świata, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek krajów rozwijających się i przechodzących transformację. Można w łatwy sposób otrzymać zagregowane dane prezentujące profil danego państwa lub wybrać poszczególne wskaźniki makroekonomiczne i dokonać analizy danych.

Większość szeregów czasowych obejmuje długie okresy (niektóre sięgają nawet 1948 roku). W przypadku braku danych lub przerwy w serii, baza prezentuje dane szacunkowe.

Przeglądarka nawigacyjna umożliwia prezentacje tabelaryczne lub graficzne, łatwy wybór i reorganizację danych, spersonalizowane funkcje i kilka prostych opcji ekstrakcji.