Bazy danych w układzie alfabetycznym

dostęp w sieci UE
 zdalny dostęp

dostęp w CINIBA

  * Korzystanie z serwisów licencyjnych jest dozwolone wyłącznie
            w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych. Treści nie mogą być sprzedawane ani redystrybuowane osobom trzecim.

 

Nazwa bazy

Informacje o bazie   Dostępność

Bank Danych Lokalnych

  wolny dostęp
 

Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line

     

rejestracja

Baza Demografia (GUS)

  wolny dostęp 

BazEkon

  wolny dostęp

BazTech i BazTol

   wolny dostęp

Bazy Biblioteki Narodowej

  wolny dostęp 

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Expertus

  wolny dostęp 

Biblioteka Nauki

  wolny dostęp

Cambridge Journals*

   

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

  wolny dostęp

Cytowania w BazEkon

  wolny dostęp 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (GUS)

wolny dostęp

EBSCOhost*

 

EconBiz

  wolny dostęp

EIKON Refinitiv

  Biblioteka Specjalistyczna

Emerald eJournals Premier

   

EMIS Intelligence REGION

   

Eur-Lex

  wolny dostęp

EUROSTAT

  wolny dostęp

Ibuk Libra*

   

 IMF Data

wolny dostęp

INFONA

wolny dostęp

Internetowy System Aktów Prawnych

  wolny dostęp

Journal Citation Reports*

   

JSTOR (mathematics & statistics collection)*

   

Lex - portal informacji prawniczej

Nature*

   

NOTORIA

 

Biblioteka Specjalistyczna

OECDiLibrary*

   

Oxford Journals - Economics and Finance*

Passport GMID  (subskrypcja do 31 stycznia 2023 roku)

Portal Nauka Polska (OPI)

  wolny dostęp

POL-on

  wolny dostęp

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku1939

  wolny dostęp

ProQuest*

   

RePEc

wolny dostęp

Science*

   

Science Direct serwis wydawcy*
Czasopisma hybrydowe objęte programem publikowania otwartego w 2023 r.

   

Scopus*

   

SpringerLink serwis wydawcy*

   

TheGlobalEconomy.com

wolny dostęp

UNCTAD Stat

wolny dostęp

Web of Science serwis wydawcy* - materiały szkoleniowe

Web of Science platforma ICM

   

Wiley Online Library*