Lista "A do Z"  obejmuje zbiór wszystkich czasopism, które prenumerują dwie Uczelnie - Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W serwisie znajdują się tytuły z następujących baz: EBSCOhost, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, Wiley Online Library, Emerald Management 175, Central and Eastern European Online Library, HeinOnline, Westlaw, Royal Society of Chemistry, American Physical Society, Institute of Physics, ABI/Inform, Global Market Information Database, OECDLibrary, JSTOR Mathematics & Statistics Archive, PsycARTICLES, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Arianta - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne, oraz inne serwisy czasopism w wolnym dostępie. Serwis informuje, w jakiej sieci uczelnianej (UE, UŚ) dostępny jest dany tytuł.


Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. W ramach programu społeczność akademicka ma dostęp do następujących tytułów: "Miesięcznik Finansowy BANK", "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", "Europejski Doradca Samorządowy","Finansowanie Nieruchomości", "Kurier Finansowy".


DOAJ - Directory of Open Access Journals Serwis utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informację o ponad 8000 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich - biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in. 


Elektronische Zeitschriftenbibliotheke Jedna z najobszerniejszych  bezpłatnych baz danych czasopism elektronicznych. Udostępnia ona ok. 55.000 tytułów ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym ok. 7.500 czasopism internetowych. Prawie 30.000 periodyków dostępnych jest w Internecie w formie pełnotekstowej.
Zawiera informacje o naukowych czasopismach elektronicznych udostępniających w wersji pełnotekstowej min. 50% artykułów. Nie zawiera informacji o czasopismach udostępniających jedynie spisy treści lub abstrakty. Celem bazy jest oferowanie szybkiego i zorganizowanego dostępu do możliwie jak największej liczby naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy.


Nature Czasopismo elektroniczne Nature jest udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej.  Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.)


Science Czasopismo elektroniczne Science jest udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.  Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r


Project Euclid -  to platforma na której dostępnych jest 60 czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w wolnym dostępie pełnotekstowym.  Odnaleźć odnośniki do elektronicznych wersji między innymi takich czasopism jak: BAMS, Annals of Math. Statistics, Pacific J.  Probability Surveys , Proc. Japan Academy oraz wielu innych. Czasopisma mają kilkuletnie embargo.


Czasopisma online w Czytelni CINiBA i w Czytelni Multimedialnej w CNTI (login i hasło do uzyskania na miejscu) oraz w wolnym dostępnie

  Bank i Kredyt 
  Monitor Podatkowy
  Monitor Prawa Handlowego
  Monitor Prawniczy
  Nieruchomości
  Computerworld
  Decyzje 
Ekonomia i Środowisko 
  Eurologitics
  Gazeta Wyborcza
  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

  Poradnik VAT
  Przegląd Podatku Dochodowego
  Ubezpieczenia i Prawo Pracy
  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
  Gospodarka Narodowa
  Biuletyn Głównego Księgowego
  Gazeta Samorządu i Administracji

  Monitor Księgowego
  Personel i Zarządzanie

  Poradnik Gazety Prawnej

  Rachunkowość Budżetowa
  Serwis Prawno-Pracowniczy
 
Bezrobocie Rejestrowane w Polsce
  Biuletyn Statystyczny

  Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju

  S
tatistics in Transition

  Wiadomości Statystyczne

  Handel Wewnętrzny
  International Journal of Contemporary Management
  Kontrola Państwowa
  Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie
  Operationals Research and Decisions
  Organizacja i Kierowanie
  Polityka Społeczna
  Poradnik Handlowca
  Przegląd Europejski
  Przegląd Komunikacyjny
  Puls Biznesu
  Rachunkowość
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny
  Rzeczpospolita
  Problemy Jakości
  Przemysł Spożywczy
  Studia Regionalne i Lokalne
 
 TSL Biznes
  Unia Europejska.pl
  Zarządzanie Publiczne