RePEc (Research Papers in Economics) to wspólny wysiłek setek wolontariuszy ze 102 krajów, mający na celu usprawnienie rozpowszechniania badań z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych. Sercem projektu jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca artykuły robocze, artykuły z czasopism, książki, rozdziały książek i komponenty oprogramowania, wszystkie utrzymywane przez wolontariuszy. Zebrane dane są następnie wykorzystywane w różnych usługach, które udostępniają zebrane metadane użytkownikom lub je ulepszają.